Testone intelegjencen tuaj. 99% gabojnë! E gjeni dot cili nga djemtë mban më shumë peshë nga trugnu

Testone intelegjencen tuaj. 99% gabojnë! E gjeni dot cili nga djemtë mban më shumë peshë nga trugnu
99% gabojnë! E gjeni dot cili nga djemtë mban më shumë peshë nga trugnu, nëse e zbuloni jeni gjeni
Nëse nuk arritët ta gjenit, ne e kemi përgjigjen për ju.

Djali në mes, mban 25% më shumë të peshës së trungut.

Leave a Reply

Your email address will not be published.