Thuaje 7 Herë Këtë Lutje (Dua) Nëse Do Që Xheneti Të Lutet Për Ty..!

Thuaje shtatë herë këtë lutje nëse do që Xheneti të bëjë dua për ty.I Dërguari i Allahut, Muhamedi sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem, ka thënë:“Ai që gjatë ditës thotë shtatë herë: “ALL-LLAHUMME INNI ES’ELUKEL-XHENNETE, VE EUDHU BIKE MINEN-NAR.”(O Allahu im, kërkoj prej teje Xhenetin, dhe kërkoj mbrojtjen Tënde nga zjarri). Atëherë Xheneti lëviz dhe thotë: O Zot, bëje prej banorëve të mi!Ndërsa Xhehenemi thotë:O Zot, mos e bjer kurrë tek unë!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *