Tr.ondit Vajzat Nga Shqipëria: Më Mirë Ma.rtohemi Me Serbë Sa Sa Me Kosovarë

Tr.ondit Vajzat Nga Shqipëria: Më Mirë Ma.rtohemi Me Serbë Sa Sa Me Kosovarë

Disa nga serbët janë kundër këtyre m artesave. Këtë e kanë vërtetuar disa k omentues të T elegrafit serb të cilët kanë thënë se këto ma rtesa janë të ga buara.

Mirëpo ka të tillë që mendojnë ndryshe duke thënë se gratë shqiptare janë vetës akrifikuese, i r espektojnë burrat dhe familja për to është e shenjtë,ndersa serbet nuk jane te tille atyre me shume ju intereson vetja e tyre se sa familja
.Disa nga serbët janë kundër këtyre m artesave. Këtë e kanë vërtetuar disa k omentues të T elegrafit serb të cilët kanë thënë se këto martesa janë të ga buara.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *