Lutu Me Këtë lDua Për Çdo Çështje, Allahu Ka Për T’iu Përgjigjur lutjes Suaj..!

Lutu Me Këtë lDua Për Çdo Çështje, Allahu Ka Për T’iu Përgjigjur lutjes Suaj..!

Çdo musliman që lutet me këtë dua për ndonjë çështje, Allahu ka për t’iu përgjigjur lutjes së tij.Ndërsa në sunenin e Termidhiut transmetohet prej Sa’d ibni ebi Uekas se Profeti alejhi selam ka thënë: “Duaja e Dhenunit (Junusit) kur ishte në barkun e peshkut ishte:La il-lahe ila en-nte subhaneke in-ni kuntu mine dhalimin.

Çdo musliman që lutet me këtë dua për ndonjë çështje, Allahu ka për t’iu përgjigjur lutjes së tij. Në një transmetim thuhet se Profeti alejhi selam ka thënë: “Unë njoh një fjalë të cilën nëse e thotë dikush në fatkeqësi dhe hall Allahu ka për t’ia larguar dhe për ta shpëtuar. Është fjala e vëllait tim Junusit….( Allahu na bafte nga ata qe gjithmone gjuha e tyre eshte e lagur me permendjen ndaj Zotit dhe veprat tona ne jene ashti siq Zoti ka kerku dhe eshet i kensaqur prej neve Allahume amin).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *