Zoti i Gjithesise Do T’i Jap Rrugëdalje Nga Çdo Gjendje, Do T’ia Largoj Çdo Brengë Dhe Do Ta Furnizojë Nga Nuk Ia Merr Mendja

Zoti i gjithesise Do T’i Jap Rrugëdalje Nga Çdo Gjendje, Do T’ia Largoj Çdo Brengë Dhe Do Ta Furnizojë Nga Nuk Ia Merr Mendja
Allahu do t’i jap rrugëdalje nga çdo gjendje, do t’ia largoj çdo brengë dhe do ta furnizojë nga nuk ia merr mendja atij qe thotë:Ja edhe një hadith madhështor për domethënien e të cilit duhet të mendojmë mirë dhe këtë dhikr duhet ta praktikojmë sa të kemi mundësi, sepse në këtë gjendet receta e lumturisë sonë. Allahu i Madhërishëm nëpërmjet pejgamberit të Tij na premton atë që zemrat e njerëzve e duan: “Kush bën istigfar rregullisht, Allahu do t’i jap rrugëdalje nga çdo gjendje, do t’ia largoj çdo brengë dhe do ta furnizojë nga nuk ia merr mendja.” (Ebu Davudi dhe ibn Maxhe).

Është për të ardhur keq kur sheh djem të rinj të cilët sa e falin farzin (namazin) menjëherë dalin nga xhamia pa asnjë arsyeje duke mos pasur durim të bëjnë dhikrin pas namazit. Nëse nuk e bëjmë këtë dhikr në xhami, në vendin më të mirë, vallë ku mund ta bëjmë atëherë?Ky hadith ndoshta do të jetë një nxitje që të mos shpejtojnë të dalin nga xhamia dhe të merren me muhabete të kota para dyerve të xhamisë

Leave a Reply

Your email address will not be published.