Mos hezitoni / Çfare do sëmundje që ke, lute Allahun me këtë lutje

Mos hezitoni / Çfare do sëmundje që ke, lute Allahun me këtë lutje

Cfare do sëm’undje që ke, lute All ahun me këtë lutje.Cfare do s ëmundje që ke, lute All ahu me këtë lutje / ju ftojme t’u kushtoni vemendje pamjeve ne vijim

“Es-elu All ahe el Adhim, rabbel-arshi el adhim en jeshfijni.”“I lutem All ahut të Madhërishëm, Zotit të Arshit (Fronit) madhështor, të më shërojë!”(E përsërit shpesh).Thuaje kete lutje me dhjetera here ose me qindra here me perkushtim ,z emer e bindje dhe sh erimi do vjen me lejen e Zotit te Madh.Drejtohu atij qe ka krijuar se mundjen dhe il acin.

Leave a Reply

Your email address will not be published.