Kjo Iutje (Dua) thuhet 7 herë në mëngjes dhe 7 herë mbrëmje !

Kjo Iutje (Dua) thuhet 7 herë në mëngjes dhe 7 herë mbrëmje !

Muhamedi salAllahu alejhi we selam ka thënë: Kush e thotë këtë mëngjes e mbrëmje 7 here i mjafton atë që e b’rengosin qeshtjet e kësaj bote dhe tjetres.

HasbijAll-llahu la Ilahe il-la hu(ve),Alejhi tevekkeltu ve Huve Rabbul-’arshil-’adhim. (7 herë)Shqip: Më mjafton mua All-llahu; s’ka të adhuruar tjetër përveç Tij. Tek Ai jam mbështetur dhe Ai është Zoti i Arshit të Madh.

Vllezer dhe motra, mos na harroni ne lutjete e juaja Allahu ju ruajt e ju dhashte cdo te mire ne jete

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *