0 Zot ndihmoi / Vajza shqiptare kërkon ndihmën e shqiptarëve: Kam së mundje të ke qe, më ndihmoni

0 Zot ndihmoi / Vajza shqiptare kërkon ndihmën e shqiptarëve: Kam së mundje të ke qe, më ndihmoni

Një rast për ndihmë ka ardhur në redaksinë JOQ Albania. Një vajzë 17-vjeçare nga Tirana v ua n nga Sk olioza, e cila ka të bëjë më defo rmimet e shtyllës kurrrizore. Ajo ka lindur me këtë pr oblem, por prindërit e kanë pikasur vetëm kur e kanë dërguar për kontroll për ft ohje.

Pas vizitës është vënë re pr oblemi i saj nga mjekët përkatës dhe i kanë këshilluar të bëjë fizi oterapi dhe ka mbajtur 2 herë korse për një periudhë 1-vjeçare. Ka patur pak përmirësime, por mjekët janë detyruar t’ia hiqnin korsenë e dytë për shkak se po zhvillohej sist emi kockor. Prindërit e saj thonë se s pitalet shtetërore nuk e marrin përsipër ta trajtojnë vajzën.

Leave a Reply

Your email address will not be published.