E çuditëshme diçka po ndodh me kufirin në vend, Kush do të pë rjashtohet…

E çuditëshme diçka po ndodh me kufirin në vend, Kush do të pë rjashtohet…

Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme ka pub/likuar kategoritë që lejohen të fu ten në Greqi deri në datë 12 Te tor pas vendimit të qeverisë greke. Përjashtohen nga ndalimi i hyrjes: – Qytetarët Grekë, poseduesit e lejes së qëndrimit, si dhe persona që e kanë vendbanimin e tyre kryesor në Greqi

Kalimi i kamionave për transport mallrash; – Hyrja e personave për udhëtime profesionale absolutisht të domosdoshme, që e vërtetojnë me dokumentat përkatëse; – Veçanërisht për rastin e kufijve tokësorë, poseduesit e Kartës së Posaçme të Identitetit të Homogjenit; Hyrja në territorin grek apo dhe dalja prej tij, për rastet e referuara më lart, lejohet VETËM nga pikat kufitare të kontrollit të Kakavijës dhe të Kapshticës.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *