Cfare do te thote fjala BISMILAH..! Fillo cdo pune me BISMILAH !

Në kuptimin e përgjithshëm, bismilah është përmendja e emrit të Allahut sa here që nisim një punë të hajrit, ndërsa në kuptimin më specifik ka të bëjë me kujtimin e ajetit “Bismilahi Rrahmeni Rrahim”, që do të thotë: “Me emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit”. Fjala bismilah quhet edhe “tesmije” që do të thotë “përmendje e Allahut”. Ajeti i parë i zbritur në trajtën “Lexo me emrin e Zotit tënd!” (Alak, 96/1), përfshinë edhe fjalën bismilah; po ashtu, fjala bismilah përmendet edhe në fjalinë e parë të letrës që i solli Profeti Sulejman (alejhi selam), mbretëreshës së Sebesë, ku thuhej: “Letra është nga Sulejmani dhe me emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *