Nëqoftëse Ju DeI Gjumi Gjat Natës Thuaje Këtë Lutje Madheshtore..!

Nese t’del gjumi naten , ktu e ki nje #mundesi !!!Nese njeriut i del gjumi naten , ke ran me flejt (po) , duke flejtur t’del gjumi , dhe pastaj e vazhdon gjumin perseri , nese t’del gjumi naten ktu e ki nje mundesi , dhe e ki nje shans qe ki mundesi me shfrytezu …

Tha Muhamedi alejhi selam :” Nese dikush bjen me flejt dhe i del gjumi naten pa plan , pa alarm , pa kugjo , pa nevoj i del gjumi naten le te thote :✶La ilahe il-lall-llahu uehdehu la sherike leh , lehul mulku ue lehul ✶hamdu ue huue ala kul-li shej’in kadir✶La haule ue la kuu-uete il-la bil-lah✶Elhamdulilah✶Subhan’All-llah✶All-llahu EkberE pastaj le te ban dua

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *