lshte dikur komandant i UÇK-së, sot ruan delet (Video)

Ishte dikur komandant i UÇK-së, sot ruan delet (Video)

Ndoshta ka kohë që nuk keni d ëgjuar për të. Dikur ishte komandant i UÇK-së dhe deputet në Kuvendin e Maqedonisë. Ky është Daut Rexhepi. Në Pollog, por edhe në Shqipëri të gjithë e njohin si Komandant Leka që nga ko nflikti i vitit 2001.

Ai nga viti 1988 ka qenë i kyçur në Lëvizjen Il egale. Në këtë periudhë dhe deri në fillimin e l uftës së Kosovës, Leka ka qenë i angazhuar për organizimin e kësaj l ufte, duke furnizuar me municion bashkëlu ftëtarët e tij në Kosovë.

Leka ishte edhe në mesin e 30 personave që mbrojtën fillimin ligjëratave të para të UT-së në fshatin Poroj. Gjithashtu ishte edhe ndër katër komandantët e parë të UÇK-së në kalanë e Tetovës në vitin 2001. Pas ko nfliktit ai për dy mandate ishte zgjedhur deputetë në kuvend. Në atë kohë ai bashkë me ish-deputetin Abedin Zymberi, përpiluan li gjin për ve teranët e UÇK-së, i cili nuk gjeti përkrahje.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *