A ju ka shkuar ndërmend se pse nuk duhet të buzëqeshni në fotografinë e pasaportës?

A ju ka shkuar ndërmend se pse nuk duhet të buzëqeshni në fotografinë e pasaportës?

Fotot e pasaportës rrallëherë janë të mira, e kjo për shkak të rregullave strikte që aplikohen.

Kur dilni në foto për pasaportë duhet t’i mbani flokët larg fytyrës dhe të mos buzëqeshni, e kjo ka të bëjë me teknologjinë e re biometrike brenda pasaportës.

Skanerët biometrikë për pasaporta mundësojnë një element për njohjen e fytyrës me qëllim parandalimin e përdorimit të rrejshëm dhe terrorizmit.

Duke buzëqeshur, softueri për njohjen e fytyrës mund të mos e njeh fytyrën e personit.

Pra, kur goja është e hapur, skaneri biometrik e ka të vështirë të punojë në mënyrë efektive.

Kjo për shkak se skanerët biometrikë të fytyrës i identifikojnë nga 14-20 pika në fytyrën tuaj (majën e hundës, sytë, buzët, etj.), ndërsa kur buzëqeshni, këto pika ndryshojnë dhe mund të ketë vështirësi në identifikimin e personit.

Për shkak të kësaj, sistemi biometrik funksionon më së miri nëse rrini drejt dhe me një pamje serioze.

Leave a Reply

Your email address will not be published.