Lutja më madhështore që keni ndëgjuar deri tani

Lutja më madhështore që keni ndëgjuar deri tani

Lutja më madhështore që keni ndëgjuar

Shejhul islam Ibn Tejmijeh rahimehullah ka thënë:
Lutja më madhështore, më e dobishme dhe më e përkryer është lutja që bëhet gjatë recitimit të sures Fatiha:
” Udhëzona në rrugën e drejtë! Në rrugën e atyre që u ke dhënë mirësi, e jo në të atyre me të cilët Ti je i zemëruar, e as në të atyre që janë të humbur”.
Nëse Zoti të udhëzon në rrugën e Tij, ta lehtëson kryerjen e adhurimeve ndaj Tij, si dhe distancimin nga mëkatet , atëherë i ke shpëtuar të keqes në këtë botë dhe në botën tjetër.

Mexhmu’al fetawa 1/83

Leave a Reply

Your email address will not be published.