Agim VeIiu e bën çmimin për Ietërnjoftim 100 euro

Qytetarët presin me muaj për tu pajisur me leternjoftime, por nëse paguajnë 100 euro atë mund ta marrin brenda dy ditësh.

Nuk ka më yrë tjetër si mund të merret leternjoftimi në Kpsovë tash e disa muaj.

Radhën dhe distancën nuk është se po e mbajnë shumë.

Para Zyrës së Gjendjes Civile të Ministrisë së Punëve të Brendshme presin çdo ditë plot përspna kot. Ka muaj që është kjo gjendje.

Aty presin pasi që është vendi i vetëm ku ata mund të pajisen me letërnjoftim. Por për tu pajisur me këtë dokument nuk vlen afati prej 10 ditësh, siç është e rregulluar me ligj.

Ata thonë se se nuk e dinë pse janë shkaktuar gjithë kto vonesa.Por duket se ka një formë tjetër që qytetarët mund ta marrin më shpejt leternjoftimin.

Atyre iu është kërkuar që të paguajnë 100 Euro. E marrja në procedurë të shpejtë, por jo të rregullt po cilësohet e padrejtë nga ana e qytetarëve.

E pse po ndodhin kto vonesa nuk e ka sqaruar as Ministria e Punëve të Brendshme. Radhët e gjata para shërbimit civil janë parë përgjatë muajve të pandemisë.

Dyshimet shlojnë se s’ka letërnjoftimë, pasi nuk ka furnitor si pasojë e dështimit të tenderit.

Leave a Reply

Your email address will not be published.