Arbana Xharra: Do ta ndaloj me Ligj mbuIesën në Kosovë, çka pështy nuk e Iëpij

Thonë se në Kuran nuk shkruan se myslimanja duhet të mbulohet. Ku shkruan atëherë?

Tek ndonjë udhëzim i ndonjë dijetari islam të shekullit 11, 12, 13?

E ka vizatuar ai bash kështu siç mbulohen tash?

Se për niqabin e morëm vesh se është trashëgimi që e ka lënë Sulltan Abdylhamiti.

Një gjë e kemi të qartë gjithë: këto forma kokëmbulimi deri para e deri vonë pas pavarësimit të Kosovës nuk kanë qenë.

Gjyshet i hidhnin mbi kokë, por nuk mbulonin tërë fytyrën.

Kush i solli? Kush tha se kështu duhet të mbulohen myslimanet?

Pra dikush e bëri agjendë.

Në gjithë këtë debat më së shumti me shqetëson primitiviteti i disave që prangimin e gruas duan ta na shesin si liri veshjeje edhe pse ajo diktohet nga dikush.

Fyerje e rëndë inteligjence.

Nga kush pra u urdhërua ky akt mizogjin e maskinist i rradhës?

Leave a Reply

Your email address will not be published.