Bebit që iu gjet i ngjitur biberoni për goje, ja cfarë ndodhi me pas ( VIDEO )

Bebit që iu gjet i ngjitur biberoni për goje, ja cfarë ndodhi me pas ( VIDEO )

Një video e tm errs hm e shfaqnjë djalë 12-javesh me biberon në gojën e tij të ngjitur me një ngjitës në një spi tal rus. Pamja tro ndi tëse tregon fëmijën në krevat teksa bër tet me qumështin e siguruar në gojën e tij. Incizimi mundësohej nga një nënë e shqe tësu ar, e cila më pas e postoi në internet me një mesazh: “Personat me prob le me ner vore nuk duhet ta shohin këtë”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *