Çfar të bëni nëse shihni këtë shenjë në fruta! Mos i bleni, ky është rr eziku që vjen nga to

Çfar të bëni nëse shihni këtë shenjë në fruta! Mos i bleni, ky është rr eziku që vjen nga to

Shum bëni Kujdes! Nëse shihni këtë shenjë në fruta! Mos i bleni, ky është rr. eziku që vjen nga to Por, a keni menduar ndonjëherë se çfarë kuptimi kanë? Ka numra në etiketa. Këto shifra tregojnë in formacion të rëndësishëm lidhur me frutin.

Ajo quhet PLU ose “Product Looking Number”.Nëse numri është 4 shifror dhe fillon me 3 ose 4, kjo do të thotë se nuk është natyrale, por ajo u rrit në fermat ku ka kimikate dhe p esticide. Nëse numri fillon me 9, kjo do të thotë se frutat janë o rganike, rriten pa kimikate. Jini shumë të kujdesshëm kur blini këto herën tjetër kur shkoni në dyqan.

Leave a Reply

Your email address will not be published.