Çka po ndodh kështu ? l tër lumi mbushet me speca në Gjakovë !

Çka po ndodh kështu ? I tër lumi mbushet me speca në Gjakovë !

Ndo tja e ambientit dhe mos kujd esi ndaj tij mbetet njëra nga pro blematikat e shumta në vend që na përcjell vit pas viti.

Mirëpo në momentin kur kësaj i shtohet edhe pë rbuzja që ua bëjmë të mirave që na vijnë fal punës dhe angazhimit, kjo atëherë nuk do shumë koment.
Një ngjarje e tillë ka ndodhur në Gjakovë, saktësisht në njëri nga lumenjtë e tij.
Në fotografinë e publikuar në rrjetet so ciale shihet se si specat janë shpërndarë gjithandej në lumë

Leave a Reply

Your email address will not be published.