Përse l Dërguari Alejhi Selam l Ka Premtuar Xhenetin Atij Që Bën Këtë Vepër

Përse l Dërguari Alejhi Selam l Ka Premtuar Xhenetin Atij Që Bën Këtë Vepër

Perse l Dërguari Alejhi Selam l Ka Premtuar Xhenetin Atij Që Bën Këtë Vepër

I Dërguarii Allahut alejhi selam i nxit besimtarët që të vizitojnë të sëmurët,duke u premtuar shpërblime të mëdha.Në një transmetim të Thevbanit,i Dërguari alejhi selam premton fruta të Xhenetit:“Kur një musliman shkon për të vizituar vëllain e tij musliman,ai gjendet në hurfën e Xhenetit derisa të kthehet.”Dikush pyeti Alejhi selamin:“E çka është hurfa e Xhenetit?”Ai u përgjigj:“Ajo është frut i Xhenetit.”Hadithin e shënon Muslimi në Sahih

I Dërguari i Allahut alejhi selam i nxit besimtarët që të vizitojnë të sëmurët,duke u premtuar shpërblime të mëdha.Në një transmetim të Thevbanit r.a.,i Dërguari alejhi selam premton fruta të Xhenetit:“Kur një musliman shkon për të vizituar vëllain e tij musliman, ai gjendet në hurfën e Xhenetit derisa të kthehet.” Dikush pyeti Alejhi selamin: “E çka është hurfa e Xhenetit?” Ai u përgjigj:“Ajo është frut i Xhenetit.”Hadithin e shënon Muslimi në Sahih

I Dërguari alejhi selam i ka premtuar Xhenetin atij, i cili përveç tjerash, viziton edhe të sëmurin.Në një thënie të Ebu Hurejres r.a.kjo qartë paralajmërohet.Në të vërtetë, i Dërguari i Islamit alejhi selam ka pyetur:“Kush ka agëruar sot?”Ebu Bekri u përgjigj: “Unë.”Pyeti:“Kush prej jush sot ia ka falur namazin ndonjë xhenaze?”Ebu Bekri u përgjigj:“Unë..”I Dërguari alejhi selam sërish pyeti:“Cili prej jush sotka ushqyer një të uritur?”Ebu Bekri sërish u përgjigj “Unë”.I Dërguari alejhi selam në fund pyeti: “Cili prej jush sot ka vizituar të sëmurin?”Ebu Bekri sërish u përgjigj:“Unë.”I Dërguari alejhi selam pas kësaj tha: “Cili prej jush i bën këto në një ditë, do të hyjë në Xhenet.

Hadithin e shënon Muslimi në Sahih, i cili përveç tjerash, viziton edhe të sëmurin. Në një thënie të Ebu Hurejres r.a. kjo qartë paralajmërohet. Në të vërtetë,i Dërguari i Islamit alejhi selam ka pyetur:“Kush ka agëruar sot?” Ebu Bekri u përgjigj: “Unë. ” Pyeti: “Kush prej jush sot ia ka falur namazin ndonjë xhenaze?” Ebu Bekri u përgjigj: “Unë..” IDërguari alejhi selam sërish pyeti: “Cili prej jush sot ka ushqyer një të uritur?” Ebu Bekri sërish u përgjigj: “Unë”.I Dërguari alejhi selam në fund pyeti“Cili prej jush sot ka vizituar të sëmurin?”Ebu Bekri sërish u përgjigj:“Unë.”I Dërguari alejhi selam pas kësaj tha: “Cili prej jush i bën këto në një ditë, do të hyjë në Xhenet.Hadithin e shënon Muslimi në Sahih

Leave a Reply

Your email address will not be published.