Duke E Përsëritur Këtë Dua Katër Herë, Allahu Do Ta Shpëtojë Atë Ditë Nga Zj’arri.”

Duke E Përsëritur Këtë Dua Katër Herë, Allahu Do Ta Shpëtojë Atë Ditë Nga Zj’arri.”

Kush e thotë këtë dua katër herë, Allahu do ta shpëtojë atë ditë nga Zj’arri.”175 shkaqe per te hyre ne Xhenet.Shkaku i tetë:Ai që dëshiron të shpëtojë nga zjarri.Ka thënë Profeti alejhi selam: Ai i cili thotë në mëngjes:Të lutem o Allah! Unë u gdhiva, dëshmoj për Ty dhe mbajtësit e Arshit Tënd, melekët e Tu dhe të gjitha krijesat e Tua, se vërtetë Ti je Allahu i Vetëm dhe i Pashok dhe dëshmoj se Muhamedi (alejhi selam) është robi dhe i dërguari Yt.Kush e thotë këtë dua katër herë, Allahu do ta shpëtojë atë ditë nga Zja’rri.”Kush e thotë këtë dua katër herë, Allahu do ta shpëtojë atë ditë nga Zj’arri.”

Leave a Reply

Your email address will not be published.