E ëma shqiptare qan me l ot/ Më kanë marrë vajzën: E kanë v rarë, ose e kanë shitur për…

E ëma shqiptare qan me l ot/ Më kanë marrë vajzën: E kanë v rarë, ose e kanë shitur për…

Një 22-vjeçare nga Lushnja rezulton e hu mbur këtë kërkesë prej 10 ditësh. Bëhet fjalë për Dajana Mita e reja që është zhd ukur pa lënë gjurmë për shitjen e saj. Kal lëzimi në polici për ngjarjen në fjalë është bërë nga prindërit e vajzave në datën 2 tetor, ndërkohë që thekson se bijën e saj mund të keni tra fikuar ose më keq të ekzutuar.

Them rrë mbyer se kam një dyshim se te telefoni i saj, pash një ta rënë makine, dy ditë dhe kjo targa vendos vajta te kom isariati i Lu shnjes dhe komi sariati i verifikoi e mori këtu këtë d jalin dhe te ky djali dyshoj se ma ka r rë mbyer vajzën. Ka 10 ditë vajza nuk kemi marrë asnje lloj hab eri. Ky djalë që e ka marr mbase e ka sh itur, mbase e mban me dhunë nuk e di. Ka qenë rregulluar dhe mbyllur në vet vete, jo e shkathët. Mos e ka vr arë. 10 ditë pa marr vesh është vajza

Leave a Reply

Your email address will not be published.