E PABESUESHME: KUR MENDON SE I ERDHI FUNDl, SHPETON PER NJE FlJE FLOKU…(VIDEO)

E pabesueshme: Forca e Zotit – Kur mendon se i erdhi fundi, shpeton per nje fije floku…(VIDEO)
Çdo gjë në këtë jetë është e pa vlefshme përveç jetës që Zoti na ka dhënë është e çmuar sepse jeta është një nga bekimet më të mëdha që Zoti na dha, është e domosdoshme që ta ruajmë dhe ta ruajmë atë, por nganjëherë njerëzit mund të ekspozohen ndaj rr ez iqeve për shkak të mungesës së shq etës imit për rr ezi kun që i rrethon të gjithë. Një vend dhe nje kohë, sot ne ju tregojmë disa nga këto raste në të cilat Zoti ka siguruar çlirimin në një mënyrë të mrekullueshme

Çdo gjë në këtë jetë është e pa vlefshme përveç jetës që Zoti na ka dhënë është e çmuar sepse jeta është një nga bekimet më të mëdha që Zoti na dha, është e domosdoshme që ta ruajmë dhe ta ruajmë atë, por nganjëherë njerëzit mund të ekspozohen ndaj rr ez iqeve për shkak të mungesës së shq etës imit për rr ezi kun që i rrethon të gjithë. Një vend dhe nje kohë, sot ne ju tregojmë disa nga këto raste në të cilat Zoti ka siguruar çlirimin në një mënyrë të mrekullueshme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *