E vëndoj një hudhër poshtë jastëkut, kur u zgjua në mëngjes nuk i besoi syve nga ajo që pa

E vendoj një hudhër poshtë jastëkut, kur u zgjua në mëngjes nuk i besoi syve nga ajo që pa

Fuqia e hudhrës mund të jetë më e madhe kur ajo është e grimcuar. Pra, përdorimet dhe ef ektet pozitive që ka në shëndet janë vërtet të mëdha.

Ndoshta mund të mos e keni ditur këto 2 përdorime të veçanta të hudhrës që lidhet me gjumin dhe en ergjinë neg a tive. Vendosja e një hudhre nën jastëk para se të shkoni për të fjetur, cilësohet si një praktikë e cila mund të përmirësojë gjumin në mënyrë të konsiderueshme / ju ftojme te shihni marketingun dhe hapi pamjet

E një pjesë e njerëzve mbajnë hudhra në xhepat e pantallonave me idenë se ajo mund të ele minojë ne gat ivi te tin. Andaj vini një hudhër nën jastëkun tuaj për të përmirësuar gjumin tuaj ose në rastin tjetër mbajeni atë në xhep në mënyrë që të largoni en ergjinë ne gati ve!

Leave a Reply

Your email address will not be published.