Eksperimenti i cili po habit botën: Shikoni si e nd.ezë zjar.rin vetëm me një limon/VIDEO

Eksperimenti i cili po habit botën: Shikoni si e nd.ezë zjar.rin vetëm me një limon/VIDEO

Në këtë video do të shihni se si mund të përdorim një kokërr limon për të nd ez ur një zj a rr. Na duhen: një kokërr limon, pesë kapëse metalike, pesë thum ba, dy fisha dhe pak letër e fije për t’u dj eg ur.
Marrim limonin e fërkojmë me të dyja duart e vendosim në tavolinë në formë vertikale, më pas vendosim horizontalisht kapset metalike me një diferencë të vogël hapësire midis tyre, paralel me to vendosim dhe pesë thum bat.

I lidhim ato me tel mes tyre nga kapësja metalike e parë me thum bin e dytë kështu me rradhë, kapësja e parë dhe e fundit ngelen e pa lidhur.

Në to lidhim fishat, majat e tyre i z hv eshi m dhe afrojmë një letër dhe ja krijuam një zj arr me mjete p ri m it ive.

Leave a Reply

Your email address will not be published.