Gramoze / Lutja Më Madhështore që nuk duhet ta humbisn

Gramoze / Lutja Më Madhështore që nuk duhet ta humbisn

Ibn Tejmijeh rahimehullah ka thënë:

Lutja më madhështore, më e dobishme dhe më e përkryer është lutja që bëhet gjatë recitimit të sures Fatiha:

” Udhëzona në rrugën e drejtë! Në rrugën e atyre që u ke dhënë mirësi, e jo në të atyre me të cilët Ti je i zemëruar, e as në të atyre që janë të humbur”.

Nëse Zoti të udhëzon në rrugën e Tij, ta lehtëson kryerjen e adhurimeve ndaj Tij, si dhe distancimin nga mëkatet , atëherë i ke shpëtuar të keqes në këtë botë dhe në botën tjetër.

Mexhmu’al fetawa 1/83

Leave a Reply

Your email address will not be published.