Hashim Thaçi: Kur Unë Kam Kontribuar perr clirimin e Kosoves, Albin Kurti Shkonte Në Koncerte Të Serbëve..(VIDEO)

Nuk merrem me këto lajthitje të zotit Kurtit, nuk ka as cka me dhënë as cka me marrë, se s’ka qenë kurrë pjesë e ndonjë rezistence as për liri as për pavarësi, në përjashtim që i është do rëzuar autoriteteve të Serbisë dhe pastaj ka bashkëpunuar me drejtorin e bu rgut që ai e di që unë e di dhe pastaj or ganizimi i konferencave për zotin Kurti derisa të tjerët i sa katonin në bu rg.

është i njëjti në shërbim të k eqes, nuk kam ndonjë opinion që ia vlen për t’u marrë seriozisht, thash ka qenë gjithmonë ku ndër historisë, njeri që e ka quajtur NATO-n ok upatore, ke tuj e dj egë Kosovën për me marrë pushtet.

Ndërsa sa i përket bashkëpunimit, ai nuk duhet të shqe tësohet pse njerëzit e Kosovës bashkëpunojnë me drejtësinë, nuk duhet të shqetësohet për shp ifjet që i ka bërë ai edhe në Parlamentin e Kosovës dhe pastaj njerëzit janë ba llafaquar me pyetje poshtë e lart, janë lajthitje të kota dhe janë frustruese dhe sa i përket intervistimit tim nëse dikush ka shku hapur me media katër ditë, e di se mund

Do të ndihet botërisht i t urpëruar para fëmijët e vet. Do të vie koha që do ta shpalosim rolin e tij destruktiv ndaj UCK-së. Ai e di shumë mirë cka kam folur unë kur kam folur unë jam d ënuar e kur ai ka marrë pjesë në koncertet e Bjelo Dugmes në Beograd. Kurti është njeriu më i lumtur për këtë Gj ykatë, është i lumtur, sheh mundësinë e ar ritjes së aspiratës politike për vete. .Unë nuk kam kënduar kurrë te Serbia, si bilbil, këndon edhe sot”, ka thënë ai./PERISKOPI/

Leave a Reply

Your email address will not be published.