Përserite Dhe Thuaje 7 Herë Këtë Lutje Nëse Don Që Xheneti Të Bëj Dua Për Ty

Përserite Dhe Thuaje 7 Herë Këtë Lutje Nëse Don Që Xheneti Të Bëj Dua Për Ty

Përserite Dhe Thuaje 7 Herë Këtë Lutje Nëse Don Që Xheneti Të Bëj Dua Për Ty
Nëse Don Që Xheneti Të Bëj Dua Për Ty
Ka thënë i derguari i Allahut, Muhamedi sal-lAllahu alejhi we selem:

Ai që gjatë ditës thotë shtatë herë:

ALL-LLAHUMME INNI ES’ELUKEL-XHENNEH, UE E’UDHU BIKE MINEN-NAR.
“O Allahu im, kërkoj prej Teje Xhenetin, dhe kërkoj mbrojtjën Tënde nga zjarri”

Atëher Xheneti lëviz dhe thotë: O Zot! bëje prej banorëve të mijë, ndërsa xhehenemi thot: O Zot! Mos e bjer kurr tek unë.

Hadithi transmetohët nga Buhariu(Allahu e meshiroft).

Leave a Reply

Your email address will not be published.