Pse i merni 21,500 euro nëse shkoni për të jetuar në këtë fshat të Zvicrrës

Pse i merni 21,500 euro nëse shkoni për të jetuar në këtë fshat të Zvicrrës

Albinen është një fshat i vërtetë nga përrallat dhe autoritetet e këtij vendi vendosën të ofrojnë 21,500 euro për secilin person që vjen të jetuar aty.

Kjo është një politikë, e cila vitin e kaluar entuziazmoi banorët e Evropës , dhe të cilën qeveria e qytetit në dhje tor 2017 vendosi ta zbatojë në mënyrë që të pë rballen në mënyrë aktive me emigrimin e popullsisë.

Leave a Reply

Your email address will not be published.