Ja një dua ( lutje ) e bukur për burrin apo gruan tuaj!

Ja një dua ( lutje ) e bukur për burrin apo gruan tuaj!

Zoti im,

Unë nuk e dua që të jetë sprovë për mua,

Dhe nuk e dua në mëkat dhe haram,

Po e dua të jetë në shpirtin tim plotësisht, si shoqëruesi në udhë,

Nuk dua të jetë në zemrën time shoqëruesi Yt!

Po e shpresoj të jetë për mua begati nga begatitë Tua!

O Zot, bëje dashurinë tonë të jetë nën mbrojtjen Tënde!

Dhe mos e lejo që jeta ime të më kalon pa të!

O Zot, atë e lë nën kujdesin Tënd!

Ai/ajo është e tëra ajo që e shpresoj!

Kthema o Zot amanetin tim sa më shpejt!

Dhe bëje të jetë burri im/ gruaja ime, para se të më bëhet i dashuri im/ e dashura ime!

O Zot mos e bën dashurinë time që e ndjej ndaj tij/saj mëkat!

Dhe më bën që nëpërmjet dashurisë së tij/ saj, të afrohem kah Ti edhe më tepër.

O Zot ruaje zemrën e tij/saj për mua!

O Zot ruaje zemrën e tij/saj për mua!

O Zot ruaje zemrën e tij/saj për mua!

Leave a Reply

Your email address will not be published.