Ja pse në vitin 2021 mund të mos kemi banane në tavolinë

Ja pse në vitin 2021 mund të mos kemi banane në tavolinë

Në vitin 2021 rrezi kojmë që të mos shohim banane në tryezat tona, par alajmërojnë eks pertët. Gjithçka për shkak të shpër thimit të fundit të vull kanit Sangay, i cili mbuloi me hi plantacionet në Ekuador, një nga eksp ortuesit më të mëdhenj në botë të këtij fruti tropikal.

Mbi 55 mijë hektarë banane u mbuluan nga hi ri vullk anik, shkruan El Comercio. Provincat e Guayas dhe Los Rios janë më të god iturat. Duke mbajtur parasysh që vetëm prodhimi i kësaj zone është rreth 25-30% e të gjithë eksportit global të bananes, katas trofa përllogaritet kolos ale.

Leave a Reply

Your email address will not be published.