Keti Ishin Fjalët E Fundit Të Shejh AIbanit Allahu E Meshirofte..!

Fjalët e fundit të shejh Albanit Zoti e Meshirofte..!Prej fjaleve te fundit qe jane degjuar nga Shejh Albani Allahu e meshirofte, te cilat i percjell shejh Ebul Jusri Allahu e ruajte:“Nuk eshte ceshtja te dish dhe te punosh shume, perkundrazi,cdo gje varet nga sinqeriteti dhe devotshmeria ndaj Allahut.Dikush mendon se ka mesuar nje apo dy ajete, nje hadith apo dy hadithe se eshte bere dikushi, por jo ceshjta nuk eshte e tille.Ajo qe kerkohet eshte sinqeriteti dhe devotshmeria.”Ishin fjalet fundit të shejh Albanit Zoti e Meshirofte.

Leave a Reply

Your email address will not be published.