Këto janë gjasht nga këshillat më të mëdha të Kuranit

Këto janë gjasht nga këshillat më të mëdha të Kuranit

Prej këshillave më të mëdha të Kuranit:

1- “Ai qe i sheh ato, i sjell dobi vetes”

2- “Kush shkon në rrugë të drejtë, ai e ka për të mirën e vet”

3- “Kush bën mirë, e bën për dobi të vet”

4- “Kush e pastron veten (nga gjynahet), në të vërtetë e ka për dobinë e vet”

5- “Kush falënderon, e bën për të mirën e vet”

6- “Kush përpiqet, përpiqet vetëm për të mirën e vetvetes”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *