Këto Janë Kafshët Më lnteIigjente Sipas Kur’anit Famelarte..!

Kurani dhe Suneti i Muhamedit flasin për gjërat kryesore të natyrës: ujin,Tokën faunën dhe florën si dhe kohën.Gjashtë sure në Kuran mbajnë emrin e një gjallese:El-Bekare (lopa), Neml (milingona), El-Fil (elefanti), Nahl, (bleta), Ankebut (merimanga), ndërsa bota shtazore në Kuran dhe hadith përmendet në kontekste të ndryshme.Janë të shumta urtësitë e përmendjes së kafshëve në Kuran dhe hadith.

Ato përfshijnë edhe urtësitë e natyrës sheriatike, sepse me statusin e kafshëve lidhen edhe disa norma fikhore,duke filluar që nga konsumimi i mishit të tyre, shfrytëzimin e tyre për gjueti, mbajtjen në pronësi, etj. Në vazhdim do të përmendim 16 kafshët dhe insektet e përmendura në Kuran, duke shkruar edhe disa ajete në të cilët këto përmenden:Bleta:“Zoti yt e frymëzoi bletën, (duke i thënë):Ndërto shtëpi në male dhe në drurë dhe në atë (kosheret) që kanë ngritur njerëzit!

Ushqehu me gjithfarë lloje frutash dhe ec rrugës së Zotit tënd përulshëm!”Nga barku i tyre del lëng ngjyrash të ndryshme, në të cilin ka ilaç e shërim për njerëzit. Vërtetë që kjo është shenjë për ata që persiatin.Lopa: “(Shërbëtori) i tha: “O Jusuf, o njeri i drejtë!Na shpjego (ëndrrën) për shtatë lopë të majme, të cilat hahen prej shtatë lopëve të dobëta dhe për shtatë kallinj të gjelbër e shtatë të tjerë të tharë, që të kthehem te njerëzit e ta dinë edhe ata.”Deveja: “Vallë, a nuk i shohin devetë, se si janë krijuar?! (Gashijeh, 17).Elefanti: “Vallë, a nuk ke dëgjuar ti se si bëri Zoti yt me njerëzit e elefantit.”.

Merimanga: “Rasti i atyre, që zgjedhin mbrojtës të tjerë në vend të Allahut, është si rasti i merimangës që zgjedh rrjetën e vet për shtëpi. Por shtëpia më e dobët është pikërisht rrjeta e merimangës.Veç sikur ta dinin!”.Kuajt:“Burrave u është hijeshuar dashuria për gjërat e dëshiruara: për gratë, fëmijët, arin dhe argjendin e grumbulluar, kuajt e bukur, bagëtitë dhe arat e lëruara.Këto janë kënaqësitë e kësaj jete, por shumë më i mirë është kthimi tek Allahu.”Gjarpri:“Hidhe shkopin tënd!”

Kur e pa se shkopi po lëvizte shpejt, si të ishte gjarpër, u zmbraps me të shpejt, pa shikuar pas, ndërsa iu tha: “O Musa! Afrohu dhe mos u frikëso, sepse ti je i mbrojtur.”.Shpendët: “A nuk i shohin shpendët mbi kokat e tyre, se si i hapin dhe i mbledhin krahët?Askush nuk i mban ata, përveç të Gjithëmëshirshmit; Ai, me të vërtetë, sheh çdo gjë.”

Delet: “Ç’është ajo që mban në dorën e djathtë o Musa?”Ai u përgjigj:“Ky është shkopi im, me të cilën mbahem dhe shkund gjethe për dhentë e mia; më shërben edhe për punë tjera.Qeni: “Dhe (po të kishe qenë atje), do të mendoje se ata ishin zgjuar, por ata ishin në gjumë.Ne i rrotullonim ata herë në krah të djathtë e herë në krah të majtë, kurse qeni i tyre rrinte shtrirë me dy këmbët e para në hyrje të shpellës.Sikur t’i kishe parë, ti do të ikje nga ata dhe do të kaplonte frika.Sorra: “Allahu dërgoi një sorrë që rrëmihte në tokë, për t’i treguar se si ta mbulonte kuf’omën e të vëllait(Kabili) tha: “I mjeri unë, a nuk qenkam i zoti të bëhem si kjo sorrë e ta mbuloj trupin e tim vëlla?!” E u bë nga të penduarit.Gomari: “(Ai ka krijuar) edhe kuajt, mushkat dhe gomerët, që ju t’i shaloni dhe t’i mbani për bukuri.Ai krijon edhe gjëra që ju nuk i dini.Milingona:“Kur arritën në Luginën e Milingonave, një milingonë tha:“O milingona, hyni në banesat tuaja, që të mos ju shkel Sulejmani dhe ushtria e tij, duke mos ju parë!”.

Dhitë: “Ai ju ka dhënë tetë lloje bagëtish në çifte.Merr dy lloje për dhentë dhe dy për dhitë.Thuaju:“A i ka ndaluar Allahu dy meshkujt ose dy femrat, ose atë që mbajnë në bark dy femrat?”.Lajmëromëni mua me dije të saktë, nëse ajo që thoni është e vërtetë!Balena:“Pastaj atë e gëlltiti një balenë, se ai kishte bërë diçka të gabuar, dhe, po të mos ishte nga ata që i luten Allahut, me siguri do të mbetej në barkun e saj deri në Ditën e Ringjalljes.” Miza:“O njerëz, është sjellë një shembull, andaj dëgjojeni atë:“Idh’ujt që ju i adhuroni në vend të Allahut, nuk mund të krijojnë as edhe një mizë, edhe nëse bashkohen të gjithë për këtë.E, nëse miza u merr atyre diçka, ata nuk mund t’ia marrin.I dobët është përgjëruesi (adhuruesi), por edh ai të cilit i përgjërohen (idhulli)./Mesazhi/

Leave a Reply

Your email address will not be published.