Të keni kujdes nga lutja e atij që i është bërë padrejtësi.. !

Bëni kujdes nga lutja e atij që i është bërë padrejtësi !

Transmeton Ibn Abbasi se i Derguari i Allahut (sal-lallahu alejhi ue sel-lem) ka thene:

” Ruaju lutjes se atij qe i eshte bere padrejtesi, sepse mes saj dhe Allahut nuk ka pengese “. (Buhariu dhe Muslimi).
Thote Jezid bin Hatim el Muhel-lebi (v 170h):

Per Zotin, nuk i jam frikesuar dickaje me shume sikurse jam frikesuar per nje person qe i kam bere padrejtesi, duke e ditur qe nuk ka kush ta ndihmoje ate vec Allahut, dhe me thote:
Mes meje e teje eshte Allahu !

Leave a Reply

Your email address will not be published.