Ky Prifti Serb Thot: Serbia Dhe Populli Serb Do Të Shk Atërrohet

Ky Prifti Serb Thot: Serbia Dhe Populli Serb Do Të Shk Atërrohet

“Serbia do të shk atërrohet, ajo do të nd ahet në shumë pjesë. Vojvodina, Kosova, dhe Sanxhaku do të pavarësohen kurse Mali i Zi do t’i bashkohet pjesërisht Shqipërisë, pra populli serb do të shk atërrohet”, kishte thënë m urgu Gavril

Ai shton se bota do t’i mbështesë ata, të njëjtit që na b ombarduan. Nuk do të s undohet më nga Beeogradi, por në veçanti, secila njësi e veçuar do të ketë qendrat e veta për të gjithë.

Popi thotë se i vetmi shp ëtim për serbët është p endimi i përgjithshëm dhe kthimin e serbëve te Zoti.

Leave a Reply

Your email address will not be published.