Lokja ia thotë troç vajzës: Nëse nuk bën fëmijë yt shoq lërë se ka burra sa të duash

Lokja ia thotë troç vajzës: Nëse nuk bën fëmijë yt shoq lërë se ka burra sa të duash

Nënë e bijë, ishin këtë të diel protagoniste në rubrikën “Shihemi në gj yq” në programin “E Diela Shqiptare” Xhemilja ka 6 vite e martuar, por gjatë kësaj periudhe nuk ka mundur të ketë fëmijë. Bashkë me bashkëshortin ka vendosur të birë so jë një fëmijë, por nëna Fiqirete është kategorikisht ku nd ër kësaj ideje.

Xhemilja në rrëfimin e saj, tha se ka 6 vite martuar dhe bashkëshorti i saj nuk mund të bëjë fëmijë.

“Bashkëshorti im nuk lind dot fëmijë tani, edhe pse me martesën e parë ka një vajzë, ndërsa tani ka pr ob lem e. Kemi bërë vizita herë pas herë dhe ai doli me pro b lem e, gjithmonë më ka ak uzuar mua dhe më thoshte “unë e kam një fëmijë, ti ke pro ble me, por në fakt unë jam shumë mirë dhe mund të lind fëmijë”.

Ndërsa, zonja Fiqirete këmb ën gul që vajza e saj ta lërë bashkëshortin.

“Kur ka dalë më pr oble m e bashkëshorti lërë farë, ka burra pak, për çfarë e do një burrë që nuk lind fëmijë? Njeriu martohet për të krijuar familje, pa fëmijë nuk rrihet, më mirë rrije tek mami, jot. Ta kishe lënë që kur e more vesh. Duhet të kesh fëmijën e barkut tënd dhe nuk mbahet shpresa tek fëmija e botës.

Por, Xhemilja nuk bie dakord me nënën e saj.

“Unë nuk e lë, kurr ë sepse nuk e dija që ai kishte pr oble me . Unë e kam vendosur se do bi r s oj një fëmijë dhe nuk e lë”.

Zonja Fiqirete, tregoi sesi është martuar vajza e saj, Xhemile me burrin.

“Nuk e kemi njohur, këta janë martuar me shkesë. Ai u prezantua që kishte një fëmijë më parë dhe tani me martesën me vajzën time, ka 6 vite dhe nuk bën fëmijë”.

Xhemilja është e prer ë në vendimin që ka marrë dhe nuk do të nda het nga bashkëshorti i saj dhe do të bir ëso jë një fëmijë duke i dalë ku n dër familjarëve të saj.

Leave a Reply

Your email address will not be published.