ManastirIiu ParaIajmëron Shqiptarët/ Këto Tre Muaj Do Bëhet Nami, Bëhuni Gati

Paral ajmerohet se tre muajt në vijim do jenë shumë të vë shtirë ne vend.
D eklarata u be nga Ministrja e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu në një takim me një rrjet inspektorësh.

“Sot ne e dimë ju janë vendet e ri skut, bota e ka nxjerrë me l igj, në Britani jo më shumë se 6 veta, në Belgjikë jo më shumë se 4 veta, ndërsa tek bll oku turma pa fund grumbullime të rinjsh, por që duhen ndërgj egjësuar për të shmangur një rr ezik më të madh se sa të jep kënaqësia e një kafe së bashku apo një dreke. Duhet të jemi aty ku është r isku më i madh”.

“Nuk do e donim një mb yllje të dytë, por as mbing arkesën në sistemin shëndetësor”, theksoi ministrja.

Sipas Manastirliut, situata që po kalojmë në vend është d elikate, “s erioze dhe e v ështirë”.

‘Krahasuar me disa javë më parë rritja vërehet që ka ardhur si p asojë e disa el ementëve që ne i pr isnim, e para rihapja e shkollave, hapja e bareve e restoranteve ne am biente të mb yllura e periudha e vj eshtë di mrit.

Leave a Reply

Your email address will not be published.