Me siguri këtyre 3 personave nuk i refuzohet lutja

I dërguari i Allahut, Muhamedi, alejhi selam, ka thënë;

“Tre personave nuk i refuzohet duaja (nga Allahu):

1. Agjëruesi, derisa të bëjë iftarë.

2. Udhëheqësit, imamit të drejtë dhe

3. Duanë e atij që i është padrejtësi (zullum), Allahu e ngre mbi re (mbi qiej), i hapen asaj duaje dyertë e qiellit dhe Allahu thotë;
Pasha Krenarinë Time!

Do të ndihmojë, qoftë edhe pas një kohe.”

Shënuan:
Ahmedi: 2/305, 445. Tirmidhiu: 5/578 (3598), Ibën Maxhe: 1/557 (1752), Ibën Huzejme: 3/199 (1901), Ibën Hibani: 8/215 (3428), Taberani: 3/414 (1315), Bejhekiu: 3/345, 8/162, 10/88.

Leave a Reply

Your email address will not be published.