Emocionuese..! Nëna ak.sident0het, nuk pranon te marrë qetësuesit sespe fëmija kishte nevoj të ushqehej me gji..!

Nëna ak.sident.ohet, re.fuzon qetësuesit për të ushqyer fëmijën me gji.. (FOTO)
Është ime bijë në makinë, shpëtojeni ju lutem”. Është ky apeli i dë sh për uar i Danni Bett, një grua nga Zel anda e Re, ndaj ekipit të ndihmës së shpejtë, që po e transportonte me am bulancë, pas një ak sid enti në Chri stch urch.
Fatmirësish pasi u pë rpl as me makinë me një bordurë hekuri, Danni mbeti e pla go sur, por vajza e saj vetëm dy muajsh, nuk pësoi asnjë lë nd im.

Teksa u transportua në ur gje ncë, gruaja nisi të kishte dh imb je të forta në qafë dhe në vithe, por refu zoi marrjen e qet ësuesve. Ajo u tha mjekëve se duhet të ushqente të bijën In di, dhe vendosi të durojë.

Por mjekët e ku ndër shtu an, duke i thënë se do ishte më mirë t’i jepte një biberon dhe t’i bënin qet ës ues. Kështu për orë të tëra ajo duroi dh imb jet, duke menduar së pari për të voglën që kishte sjellë në jetë.

Leave a Reply

Your email address will not be published.