Mos e shani (ofendoni) eren dhe motin por Iute Allahun te ju mbroj nga e keqa e saj..!

Mos e shani (ofendoni) erën, nëse shihni diçka që urreni prej saj, thuani; O Allahu im, na dhuro mirësinë e kësaj ere dhe mirësinë të cilën e posedon ajo si dhe mirësinë e asaj me të cilën është urdhëruar ajo.
Si dhe na ruaj nga sherri(e keqja) i saj dhe nga sherri që posedon ajo dhe nga sherri me të cilin është urdhëruar ajo.

Leave a Reply

Your email address will not be published.