Ndërtesa zh ytet 70 cm, flasin banorët në Durrës:Shiko si po le kundet pallati

Ndërtesa zh ytet 70 cm, flasin banorët në Durrës:Shiko si po le kundet pallati

Në Durres banorët rre zikojnë jetën pasi pallati ku ata banojnë është zh ytur 70 centimetër dhe kjo nuk ishte menduar por cilesia e do bet e ndertimit te pallatit ja si perfundon.

“Por eks pertiza e Prok urorisë e nxori atë të pabanuar dhe se duhej që të pr ishej”, shtoi ai. Bashkimi tregoi gjithashtu se banorët kanë përfituar vetëm 4 muaj bonus qi raje nga bashkia dhe më pas banorët janë rikthyer sërish në pallat.
Ndërkohë avo kati që ka ne dore këtë çështje, u shpreh se ky është pro blem qe para tër metit. “Është çështje e vjetër, pasi lokali në kat të parë ka prekur strukturën mbajtëse të gjithë ndërtesës.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *