Ndodh ajo që shumë pak do ta besonin: MerkeI i jep mbështetje të fuqishme AIbin Kurtit

Kancelarja Angela Merkel dhe Kryeministri Albin Kurti patën një bisedë telefonike. Gjatë bisedës ata shkëmbyen mendime për marrëdh ëniet e ngushta bilaterale, përafrimin e reformave të Kosovës me Bashkimin Evropian, si dhe për situatën në rajon.

Kancelarja Merkel i ofroi ish kryeministrit Kurti mbështetje në luf tën kundër kor.rupsionit dhe programit të gjerë e ambicioz për reforma në vend që kishte gjatë qeverisjes. Në këtë kontekst, Republika Federale ofroi këshilla specifike nga ekspertë gjermanë. Merkel dhe Kurti diskutuan po ashtu edhe për luf tën ndaj vir usit Co rona. Kancelarja Merkel i premtoi Kurtit se do ta shqyrtojë mbështetjen ndaj Kosovës për trajtimin e kësaj kríze.

Leave a Reply

Your email address will not be published.