Një Grua Tha: “O l Dërguari l Allahut, Unë Kam Kryer Një Më’kat Të Madh..

Një grua tha: “O i Dërguari i Allahut, unë kam kryer një mëkat të madh dhe unë jam penduar te Allahu, kështu që kërkoni Allahut falje për mua.”Musa (alejhi selam) e pyeti: “Çfarë mëkati keni bërë?”Kjo grua u përgjigj: “Unë kam bërë zi’na (me të afermit), dhe pastaj unë linda dhe e vr’va atë fëmijë.”Pastaj i tha Musa (alejhi selam): “Largohu nga kjo dhomë o mëkatare, para se të vjen një zjarr nga qielli mbi ne dhe ne të gjithë do të djegem për këtë akt të urr’yer, që ju keni kryer!”

Gruaja doli me një zemër të thyer…Pastaj erdhi Xhibrili (alejhi selam) dhe tha: “O Musa, pse e refuzove këtë grua që është penduar, a nuk ke gjetur ndonjë person tjetër i cili është më i keq se kjo, që ta refuzonë”Musa (alejhi selam) ka thënë: “O Xhibril, i cili është më i keq se kjo grua që ka kryer një mëkat të tillë?”Xhibrili (alejhi selam) ka thënë: “Një person i cili neglizhon namazin qëllimisht dhe me vetëdije është më i keq se një grua e tillë!”[Transmetuar nga Imam edh-Dhehebiu në librin e tij Kitab ElKabair]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *