A E KENl MARRË PATENTË SHOFERlN ME MERlTË? KUSH KA PËRPARËSI NË KËTË KRYQËZlM?

A e keni marrë patentë shoferin me meritë? Kush ka përparësi në këtë kryqëzim?

A mendoni se jeni shofer i mirë? Në mediat sociale po qarkullon një ilustrim i një kryqëzimi që ka bërë konfuzë shumëkënd.Ngase gjykuar nga përgjigjet, del se shumë shoferë nuk e meritojnë patentë shoferin që e posedojnë. Siç mund ta shihni nga ilustrimi, në kryqëzimin pa semaforë ndodhet një kamion, makinë dhe autobus. / Ju ftojmë që ta hap ni për 5 sek onda dhe shf aqen pamjet eks kluzive

Leave a Reply

Your email address will not be published.