O Allahu marrtë ha kun tim. E shkreta nënë pa në sy njeriun që i mori jetën djalit të saj 15 vjeç.

Një lajm i rëndë raportohet nga Gjermania. Kujtojmë këtu se në Hanover një 15 vjeçari i morën jetën.

Kochar Khdir vajton me miqtë dhe familjen përpara gjykatës së rrethit për Arkanin e saj (15)

Ai ishte emigrant dhe kishte ardhur në Gjermani bashkë me familjen, por humbi jetën aty. Së fundmi raporohet se nëna e 15 vjeçarit të ndjerë është për ballur me njeriun që i mo ri jetën djalit të saj.

Në momentin që Kochar Khdir e pa njeriun që i mori jetën djalit të saj ngriti duart lart dhe tha në sallën e gjy qit:

Allahu le të marr ha k për mua. Allahu të dën ohtë.”

I pandehuri Daniel S. 30 vjeç e go diti studentin në ze mër me një th ikë buke. Më e keqja ishte se nëna e tij e pa të gjithë atë që ndodhi.

30 vjeçari nuk ka shfaqur shenja pe ndese majde është shfaqur duke qeshur në gjyka të. Kurse nëna e 15-vjeçarit tha më tej:

Ne ikëm nga Iraku që fëmijët tanë të ikin më të sigurtë të kishin një jetë më të mirë këtu, por djali im humbi jetën këtu në Gjermani. Tani dua që ia të kal bet pas hek urave gjithë jetën.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *