Pamje se si kamarierat ia “pë.rplasin” torten fytyrës klienteve

Pamje se si kamarierat ia “pë.rplasin” torten fytyrës klienteve

Një video e një kamerieri që për pla së tortën në fytyrën një klienteje është bërë v irale në rrj etet so ciale.Video incizimi 21-sekondësh u mundësua nga një kl ient prezent në një restorant në Ukrainë, raportoi The Mirror. Sipas së përditshmes britaneze, inc ide nti ndodhi kur kamarieri në restorant u lodh duke u trajtuar në mënyrë të vra zh dë nga të dy kliente.

Në video shihet dy kamarierë duke pasur një ko nfl ikt verbal me dy kliente, duke re fu zuar që ta konsumojnë tortën e porositur nga këto dy të fundit. Si kund ërp ërg jigje ndaj kësaj, njëri kamarier përp lasi tortën në fytyrën e njërës nga klientet, veprim pas të cilit klientja tjeter hodhi ujë mbi kamarierin.

Pas kësaj, kamerieri tjetër h odhi edhe tortën që mbante në fytyrën e zonjës tjetër. Zëdhënësi i restorantit tha në faqen e inte rnetit të lajmeve se konsumatorët ishin shumë të pasje llshëm dhe kamarierët “nuk mundën të toleronin tonin e tyre”, prandaj ata bënë atë që duhej. Ndërsa situata u pro vo kua nga konsumatorët, kamarierët nuk do të ndës hko hen, sipas tij.

Leave a Reply

Your email address will not be published.