Pëderisa i derguari Muhammed a.s po lutej, dikush vendosi t’i hedh një gur të madh por më pas ndodhi mrekullia.

Pëderisa i derguari Muhammed a.s po lutej, dikush vendosi t’i hedh një gur të madh por më pas ndodhi mrekullia.

Nga mrekullitë e profetit Muahmmed alejhi selam është edhe përkujdesi dhe mbrojtja e All-llahut të Madhëruar ndaj tij, si dhe largimi i tij nga çdo gjë, që do ta dëmtonte ose do t’i sillte dëm.
Krijuesi i Gjithësisë thotë në Kur’anin famëlartë:

” All-llahu të garanton mbrojtjen prej njerëzve (prej armiqve) ” (El Maideh: 67)

Ebu Xhehli ishte një prej armiqëve të Islamit. Një ditë ai i’u drejtua popullit të vet dhe u tha:

– O kurejsh! Me të vërtëtë Muhammedi është duke i ofenduar dhe turpëruar zotat tanë, dhe po thërret që ta braktisim adhurimin e tyre e të adhurojmë vetëm një Zot.

Betohem se nesër do ta pres me një gurë të madh, e kur ai të vijë për t’u falur, e të bjerë në sexhde, do t’ia hedh gurin mbi kokën e tij, e le të bëhet ç’të bëhet.

Pas kësaj mendoj se ju do të jeni të qetë.

Kurejshët në atë periudhë adhuronin shumë statuja të cilat i quanin zota dhe fitonin shuma të mëdha nga fiset arabe që vinin në Mekë.

Kur erdhi e vërteta, ata nuk e besuan profetin Muhammed alejhi selam dhe gjenin mënyra të ndryshme që ta luftonin.

Pasi Ebu Xhehli bëri atë deklarim para Kurejshëve, ashtu ndodhi.

Në mëngjes, Ai e mori një gurë dhe po e priste të Dërgurin e Zotit, Muhammedin alejhi selam që të vinte për t’u falur, ndërkaq kurejshët e tubuar me vëmendje prisnin se çdo të bënte Ebu Xhehli.

Profeti Muhammed alejhi selam ishte i informuar rreth planit të Ebu Xhehlit.

Profeti Muhammed alejhi selam ra në sexhde, Ebu Xhehli mori gurin e rëndë dhe u nis drejt tij, me qëllim që t’ia hidhte mbi kokë, mirëpo sapo iu afrua të Dërguarit alejhi selam filloi të zmbrapsej kurse fytyra e tij ishte zverdhur dhe dukej qartazi një frikë e madhe.

Ai e hodhi gurin larg dhe filloi të ikë. Kurejshët mbetën të habitur nga ajo që ndodhi me Ebu Xhehlin. Përse u tërhoq dhe nuk e hodhi gurin mbi kokën e Muhammedit alejhi selam kur qe shumë pranë tij?! Njëri nga kurejshët u ngrit dhe e pyeti:

– Ç’të ndodhi?! Përse u tërhoqe dhe nuk e hodhe gurin mbi kokën e Muhammedit?!
Ebu Xhehli tha:

– Unë isha duke u afruar drejt tij, kur para meje po qëndronte një deve e madhe, më të madhe se ajo s’kisha parë më parë, dhe u mundua të më kafshojë.

Kjo deve qëndronte mes meje dhe atij.

Unë u frikësova shumë, fillova të dridhem dhe u ktheva prapa i frikësuar.

Kështu All-llahu i Madhëruar e mbrojti pejgamberin e tij Muhammedin alejhi selam.

Edhe pse Ebu Xhehli e kishte gurin në dorë dhe ishte pranë profetit ai nuk mundi te lëvizë. Kjo ishte nje mrekulli që ai e pa me sytë e tij.

Leave a Reply

Your email address will not be published.