Për më te shtrejtit / Çfarë lutje duhet të themi për mbrojtjen e fëmijëve dhe familjes

Për më te shtrejtit / Çfarë lutje duhet të themi për mbrojtjen e fëmijëve dhe familjes

LUTJA PËR MBROJTJEN E FËMIJËVE
Pejgamberi ﷺ lutej për mbrojtjen e Hasenit dhe Husejnit kështu:

أُعِيذُكُمَا بِكَلِماتِ اللَّهِ التَّامَّةِ، مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ.

U’ĩdhukumã bi kelimãtil-lãhit-tãmmeh, min kul-li shejṭãnin we hãmmeh, we min kul-li ‘ajnin lãmmeh!

(Kërkoj mbrojtje për ju të dy me fjalët e përsosura të Allahut prej së keqes së çdo shejtani dhe kafshe që vret me helmin e saj, dhe prej të keqes së çdo syri të keq!).[1]

Leave a Reply

Your email address will not be published.