Perle e vertete (Lutja) E Cila Tronditi Qiellin!

Perle e vertete (Lutja) E Cila Tronditi Qiellin!

Ibn Ebu Ed-Dunja përmend një hadith të transmetuar nga Enes ibn Malik (radijAllahu anhu), i cili tregon:“Një tregtar prej ensarëve, i quajtur Aba Mi’lak, blinte dhe shiste mallra duke përdorur paratë e tij dhe të njerëzve të tjerë.Ai ishte njeri i mirë dhe i frikësohej Allahut.Njëherë, kur po merrej me punën e tij të zakonshme, përpara i doli një hajdut i ar’matosur, që i tha ‘Lëre këtu gjithçka që ke me vete, sepse do të të vr’as!’Aba Mi’laku i tha:‘Me paratë bëj ç’të duash, por me jetën time çfarë kërkon?”

Burri i ar’matosur iu përgjigj: ‘Paratë janë të miat, por dua edhe jetën tënde!’Aba Mi’laku tha:“Nëse është kështu puna, më lër të paktën të fal katër rekate namaz!”Burri i tha:“Falu sa të duash.”Kështu, Aba Mi’laku mori abdes e më pas fali namazin. Në sexhden e fundit, ai bëri një dua’ me këto fjalë ‘O i Dashur! O Zot i Arshit krenar! O Ti që bën atë që dëshiron! Të lutem, me krenarinë Tënde të pafund, me pronën Tënde të pashtershme, me dritën Tënde që mbush Arshin, më largo nga e keqja e këtij hajduti! O Ti, prej të Cilit kërkojmë ndihmë! Më ndihmo!’ Ai e përsëriti këtë dua’ tri herë.Papritur, aty erdhi një kalorës i cili kishte një shtizë të vendosur midis veshëve të kalit të tij. Sapo e pa, hajduti rendi ne drejtim të tij, por kalorësi e vr’au.Më pas, ky i fundit u drejtua drejt Aba Mi’lakut dhe i tha: “Ngrihu!”

Aba Mi’laku e pyeti:“Kush je ti, të paça në vend të nënës dhe babait?Allahu më ka ndihmuar sot me ty!” Kalorësi u përgjigj:“Unë jam një engjëll nga qielli i katërt.Kur bëre dua’në e parë, dëgjova zhurmën e dyerve të qiellit.Pasi bëre dua’në e tretë, m’u tha “Kjo është dua’ja e një njeriu që është në vështirësi.” Kështu, iu luta Allahut të ma ngarkonte mua vr’a sjen e tij (ha jdutit).”El-Hasani thotë:“Atij që merr abdes, fal katër rekate e më pas bën këtë dua’ do t’i vijë patjetër përgjigja, qoftë hallexhi ose jo.”

Leave a Reply

Your email address will not be published.